מניעת הריון 15.04.2018

דהידרואפיאנדרוסטרון לגלולות משולבות למניעת הריון

ההשפעה של גלולות משולבות למניעת הריון (combined oral contraceptives - COCs) על התפקוד המיני, לבדן או בשילוב עם דהידרואפיאנדרוסטרון

מחקר שבחן את השפעות השימוש בגלולות משולבות למניעת הריון המכילות אתיניל אסטרדיול, עם או ללא דהידרואפיאנדרוסטרון (DHEA), מצא כי גלולות משולבות המכילות דרוספירנון (יאז, יאז פלוס, יסמין) משמרות טוב יותר את החשק והעוררות המינית, בהשוואה לגלולות המכילות לבונורגסטרל (מיקרוגינון). עוד עלה מהמחקר כי הוספת DHEA מסייעת באופן ניכר בשיפור התפקוד המיני בקרב נשים הנוטלות גלולות משולבות, בעיקר נשים עם רמות טסטוסטרון גבוהות אך פיזיולוגיות.

מטרת מחקר זה היתה להעריך את ההשפעה של גלולות משולבות למניעת הריון (combined oral contraceptives - COCs) על התפקוד המיני, לבדן או בשילוב עם דהידרואפיאנדרוסטרון (DHEA).

בוצע מחקר גישוש מוצלב, השוואתי, כפול-סמיות, מבוקר-אינבו ועם הקצאה אקראית, בהשתתפות 81 נשים המשתמשות ב-COCs. המשתתפות המשיכו את השימוש בגלולות שלהן למשך מחזור אחד לפני שהוקצו אקראית לעשרה מחזורים של COCs המכילות 30 מק"ג אתיניל אסטרדיול ולבונורגסטרל (ethinyl estradiol/levonorgestrel - Mycrogynon) או 30 מק"ג אתיניל אסטרדיול ודרוספירנון (ethinyl estradiol/drospirenone – Yaz, Yaz plus, Yasmin), בנוסף לנטילה יומית של 50 מ"ג DHEA או אינבו במשך חמישה מחזורים, לפני החלפת הטיפול מ- DHEA או אינבו לטיפול ההפוך למשך חמישה מחזורים נוספים.

בתחילה, הושוותה ההשפעה של חמישה מחזורים עם COCs ואינבו על התפקוד המיני לעומת קו הבסיס. לאחר מכן, הושוותה ההשפעה של חמישה מחזורי COCs ו-DHEA ל-COCs ואינבו.

תוצאות השינויים האנדוקריניים פורסמו בנפרד. תוצעי היעילות העיקריים של מחקר זה היו תגובת איבר המין (שנמדדה לפי משרעת הדופק הנרתיקי [vaginal pulse amplitude - VPA]) ותחושות מיניות (שנמדדו בשאלון הערכה עצמית סובייקטיבית [subjective self-assessment questionnaire - SSAQ]) בתגובה לפנטזיה ארוטית ללא גירוי חיצוני וגירוי מיני חזותי במסגרת מעבדה ומדדים של חשק ועוררות שהוערכו באמצעות יומן תפקוד מיני.

תוצאי יעילות משניים היו מדד התפקוד המיני הנשי (Female Sexual Function Index - FSFI) והסולם המתוקן למצוקה מינית בנשים (Female Sexual Distress Scale Revised – FSDS-R).

81 נשים גויסו ו-74 השלימו את המחקר. חמישה מחזורים עם COCs ואינבו הביאו לירידה מובהקת בהשוואה לקו הבסיס בארבע מתוך שש קטגוריות לדירוג עצמי ביומן התפקוד המיני ולחשק ועוררות מינית, בהשוואה לשני סוגי הגלולות. גם הגלולות המכילות לבונורגסטרל הביאו לירידות מובהקות בציוני FSFI (קו בסיס לעומת שימוש בגלולות המכילות לבונורגסטרל: ציון כללי, 28.7 ± 3.7 לעומת 25.6 ± 7.4; עוררות, 5.0 ± 0.7 לעומת 4.5 ± 1.4; סיכוך, 5.2 ± 0.9 לעומת 4.6 ± 1.7; כאב, 4.9 ± 0.9 לעומת 4.5 ± 1.4), אך לא נצפו שינויים מובהקים עם שימוש בגלולות המכילות דרוספירנון.

במסגרת המעבדה, חמישה מחזורי טיפול עם COCs ו-DHEA לא הראו הבדלים מובהקים בהשוואה לאינבו, פרט לירידה מובהקת בתחושות הנרתיקיות (SSAQ) במהלך פנטזיה ארוטית (COCs ואינבו לעומת COCs ו- DHEA: 3.3 ± 1.4 לעומת 3.6 ± 1.5, p<0.05). לא נצפו שינויים מובהקים בתגובת איבר המין (VPA) ושני המשתנים האחרים של SSAQ שהוערכו לאחר חשיפה לגירוי ארוטי חזותי.

יומני התפקוד הארוטי העלו כי הוספת DHEA הביאה לשיפור מובהק בחמישה מתוך 10 משתנים. יוזמת בן הזוג נדחתה בשיעורים פחותים יותר עם COCs ו- DHEA בהשוואה ל- COCs ואינבו (COCs ואינבו לעומת COCs ו- DHEA: 1.1 ± 1.5 לעומת 0.8 ± 1.0, [<0.05).

נשים שהיו עם רמות טסטוסטרון ברביעון העליון במהלך הטיפול ב-DHEA הראו השפעות חיוביות יותר, באופן מובהק, על העוררות והחשק המיני, בהשוואה לנשים שהיו עם רמות טסטוסטרון בשלושת הרביעים התחתונים (רביעון תחתון לעומת עליון: עוררות מינית, 25.0 ± 19.8 לעומת 41.2 ± 29.0; חשק מיני, 5.6 ± 3.7 לעומת 9.6 ± 8.0; תשוקה למין עם בן זוג, 4.9 ± 3.1 לעומת 8.6 ± 7.4; מספר הפנטזיות המיניות, 3.0 ± 3.2 לעומת 5.5 ± 4.4; p<0.05 עבור כולם).

במחקר גישוש זה, השימוש בגלולות משולבות נקשר עם ירידות בכמה מדדים של התפקוד המיני, בעוד שבמישורים אחרים לא חל שינוי. שימור או שחזור ריכוזי הטסטוסטרון הפיזיולוגיים באמצעות טיפול מקביל עם DHEA ו-COCs עשוי למנוע את ההשפעות הללו על המיניות, בפרט בקרב נשים עם רמות טסטוסטרון חופי גבוהות יחסית, אך פיזיולוגיות, במהלך הטיפול ב-DHEA בנוסף לגלולות.

מקור: 

Contraception. 2018 Feb 25. pii: S0010-7824(18)30076-3. doi: 10.1016/j.contraception.2018.02.014. [Epub ahead of print] Maintaining physiologic testosterone levels during combined oral contraceptives by adding dehydroepiandrosterone: II. Effects on sexual function. A phase II randomized, double blind, placebo-controlled study.

נושאים קשורים:  מחקרים,  גלולות למניעת הריון,  גלולות משולבות,  דהידרואפיאנדרוסטרון,  DHEA,  תפקוד מיני
תגובות