ניירות עמדה

נייר עמדה: אבחון וטיפול בהפרעות זקפה
נייר עמדה של היל"ם בנושא: טיפול בטוטסטרון בגברים

ניירות עמדה באתר של החברה האירופית לרפואת מין (ESSM)

(הערה: כל חברי היל"ם המשלמים הם חברים ב-ESSM ורשאים להכנס לאתר ה-ESSM עם סיסמא שהונפקה להם מ-ESSM. מי מכם שאיבד את הסיסמא יפנה ישירות למזכירות ה-ESSM בכתובת הדוא"ל: admin@essm.org)